cskh@khoac.store
0901.888.712

Hệ Thống Cửa Hàng


Cửa hàng tại HCM

KHOAC Thủ Đức
- Địa chỉ: 220 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Thủ Đức, HCM.
- Thời gian mở cửa: 9h đến 22h.

Cửa hàng tại Hà Nội

KHOAC Cầu Giấy
- Địa chỉ: 209 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thời gian mở cửa: 9h đến 22h.

Cửa hàng tại Đà Nặng

KHOAC Thanh Khê
- Địa chỉ:110 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
- Thời gian mở cửa: 9h đến 22h.